AGDER TEATERLABORATORIUM
tilbake
Agder Teaterlaboratorium (2016—>)

Agder Teaterlaboratorium er en arena for erfaringsutveksling på tvers av nordiske kunstutdannelser. I to uker samles 15-20 nyutdannede kunstnere fra forskjellige fagfelt og utdannelser i Norden. Kunstnerne bor og arbeider sammen, og utvikler i fellesskap en forestilling med gratis visning. Nødvendigheten av at initiativer for unge scenekunstnere også initieres og organiseres av unge er en sentral drivkraft. Vi jobber aktivt med etablering av åpne arbeidsformer, styrking av kollektiv-ånden og omfordeling av makt og muligheter. Agder Teaterlaboratorium er et årlig initiativ fra 2016 med en fast produksjonsledelse og skiftende kunstnerisk lederskap. Basen består alltid av produsentene og initiativtakerne Sunniva Fliflet, Karla Møller Neimann og Magnus Sparsaas.

VIL DU VÆRE MED?
Hver mars sender vi ut en utlysning etter deltakere for årets teaterlaboratorium. Følg med på facebook eller ta kontakt med oss på agderteater@gmail.com for å få tilsendt utlysningen på mail.