AGDER NYE TEATER
tilbake
Samfunnshuset (2021)

Samfunnshuset ønsker å grave i hvilke motivasjoner og utopier som driver kulturarbeidere og i hvilken grad yrkeshverdagen mulig eller umuliggjør de tilstander og samfunn de ønsker å skape. Gjennom intervjuer, sceniske verk og avsluttningsvis en tekstsamling ønsker vi både å dokumentere, men også fiksjonalisere erfaringene.

Prosjektet sentreres rundt en praksisskildrende kunstmanifestsamling fra et fiktivt kultursenter. Gjennom tekstflater som videredikterer, destillerer og outrerer erfaringer er håpet å gjennom overdrivelser komme nærmere kjernemotivasjoner og skape et diskusjonsrom der også uartikulerte perspektiver som går under radaren for de med definisjonsmakt kan komme i tale. Hvordan har kunstpraksisen til de ulike aktørene på dette tenkte huset vært et svar på hvem eller hva man ønsker å komme i kontakt med, omskape, konfrontere eller fremelske. Ønsket er å tematisere samfunnskontakten og kommunikasjonsviljen i kulturarbeid, i tillegg til avstanden og forakten kultur også kan produsere.

Prosjektet realiseres i en flere faser og formater. I første fase er tanken å intervjue en rekke scenekunstnere om deres motivasjon for å arbeide med kultur. Scenekunstnerne skaper seg et alter-ego med tilleggskvaliteter som kan operere i en fiksjonell setting, som så intervjues.

Intervjuene blir så i andre fase en base for å skape en serie mindre sceniske verk som realiserer og reflekterer over dette kunstsynet. Det første av disse sceniske verkene har fått tittelen Ingen andre enn deg kan og er et resultat av samarbeidet mellom skuespiller Eline Øverby og Magnus Sparsaas. Forestillingen vil vises i løpet av våren 2021 i Arendal.

Støttet av Arendal kommune.––