AGDER TEATERLABORATORIUM
tilbake
Den innbilt syke — et helende korverk (2021)

Teaterlaboratoriet Den innbilt syke - et helende korverk vil ledes av teatergruppen Lost and Found productions og vil finne sted i Kristiansand i september.

Med Molierès komedie Den innbilt syke fra 1673 som bakteppe vil teaterlaboratoriet undersøke hvordan healing både kan bli en del av en kunstnerisk prosess og et kunstnerisk uttrykk. Det blir et arbeid med et sceneuttrykk i landskapet mellom musikk og teater hvor et tekstmateriale basert på Molières Den innbilt syke danner grunnlaget for en sonisk komposisjon. Sammen skal deltakerne omdanne skrevne ord til et korverk. Det vil arbeides med en opplevelse av live surround; lyd som oppleves tredimensjonalt. Visuelt vil det utarbeides mer todimensjonale, symboltunge tablåer som kan presenteres midtstilt og frontalt - lik funksjonen som en dekorert altertavle har i en preken. Her vil den kunstneriske utforskningen dreie seg rundt hvordan lyden, inkludert teksten, kan gi liv og dybde til stillestående bilder. Samlet sett blir det en utforskning av smertegrensen for hvor lite visuell informasjon en forestilling kan inneholde uten at det blir hverken hørespill eller tomt.

I ulike healing-tradisjoner spiller også uttrykksformer som dans, sang, musikk og lyd en viktig rolle. Lost and Found productions er særlig inspirert av sjamanistiske trommereiser der en sendes på en indre reise. Den som reiser skal kunne oppleve indre bilder, og disse bildene kan tolkes på ulike måter. Workshopen vil hente inspirasjon fra trommereisen i både arbeidsprosessen og for dramaturgien i visningen.

Både i prosessen og i arbeidsvisningen vil det være en søken etter en kollektiv helbredende prosess der det som føles legende, eller som en forbedring, blir ledetråden for arbeidet og visningen.

Støttet av FFUK, Kulturrådet og Nordisk Kulturfond––– Chakra Expression av Caroline Karp