AGDER NYE TEATER
tilbake
Hvem drepte faren min (2021)

“Hvem drepte faren min” er en nyskrevet, eksplosiv monolog av Edouard Louis om klasseforskjeller og de mekanismene i samfunnet som skaper mindreverd, utslitte kropper og sviktende respekt for den moderne arbeiderklassen. Edouard Louis filtrerer alt dette gjennom å fortelle sin fars historie.

Agder Nye Teater har omformet monologen til et ekspressivt videoverk som skal vises i ulike byer på Sørlandet på våren og sommeren 2021. Som en respons til covid-19 restriksjonene ønsket vi å utforske digitale visningsformater i offentlig rom. Forestillingen er et samarbeid mellom skuespiller Marius Karlsrud og regissør Magnus Sparsaas. Høsten 2021 vil det utvikles en sceneversjon av forestillingen.

Edouard Louis har med sine tre nylige romaner revitalisert den europiske klassediskusjonen og linket den til fremveksten av populistiske strømninger som i sin jakt på raske løsninger og bortforklaringer utfordrer demokratiets bestandighet. Teksten er den tredje boken i en trilogi som beskriver arbeiderklasse-oppveksten på landsbygda i Frankrike - den første om lengselen etter frigjøring, et oppgjør og brudd med egen bakgrunn, og nå, en forsvarstale for en arbeiderklasse han selv har forlatt. I en tid med svekkelse av sosiale rettigheter, økende ulikheter og svekket bevissthet om klasseforskjellers strukturelle inngripen i lønnsmuligheter, levekår og selvfølelsen til individet er Lois sine bøker befriende direkte, eksplisitt politiske og skamløst emosjonelt ladede.

Støttet av Fløistad-stiftelsen.

––